Рентгенография и 3D скенер

Рентгеновите зъбни снимки са важен помощник в терапията, тъй като дават ценна информация за при диагностиката на заболявания и травми на зъбите и челюстите. Един кариес, който се намира по страничната повърхност на един зъб и е скрит от съседните зъби лесно може да бъде открит само с една зъбна снимка. При кореновите лечения е немислима работата без рентгенографии. Обикновено се правят три снимки – преди, по време и след завършване на лечението.

Грижа

Професионализъм

Внимание

Отношение

Разполагаме с  дигитални рентгенови апарати, позволяващи:

Рентгенология и 3Д скенер

Изключителна ергономичност и мобилност – от значение за постигане на бързи експонации и прецизни диагностични резултати, както и за напълно безболезнено и комфортно рентгеново изследване

Рентгенология и 3Д скенер

Широка гама от програми в зависимост от анатомичната форма на челюстта на изследвания пациент

имплантология

Минимално йонизиращо облъчване

импланти
Рентгенология и 3Д скенер

За какво се използва 3D скенер диагностиката

3D скенерът най-често се използва като метод за успешно планиране при поставянето на дентални импланти, както и за 3D имплантиране. 3D скенер диагностиката се използва още за определяне дебелината и размера на костта, наличие на грануломи, кисти или периодонтити.

С помощта на рентгеновата снимка може да се определи:

Броя, размера и разположението на зъбите;

Наличието на непоникнали или счупени зъби;

Промени в костта при пародонтоза и остеомиелит;

Фрактура на челюстта на зъбните корени;

Наличието на гранулом;

Наличието на костни тумори и кисти;

Други аномалии в зъбите и челюстните кости.

Какво представлява денталния 3D скенер

Денталният 3D скенер е нова технология, която представя триизмерни изображения на зъбите и челюстта. По този начин значително се подобрява предвидимостта на резултатите най-вече от оперативните стоматологични интервенции. 3D скенерът позволява да се моделира цялата челюст в три измерения, за да се симулира интервенцията по много прецизен начин и да се постигнат най-добрите възможни резултати.

Телерентгенографията е често използван метод за диагностика и лечение на ортодонтски аномалии. Тя е ценен способ, който показва различни нарушения в челюстите и лицеви кости.